fbpx

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí


Dne 26. září 2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb. Tím bylo zrušeno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí tak definitivně zanikla, a to u všech převodů vlastnického práva k nemovitostem do budoucna, jakož i u převodů vlastnického práva, ke kterým došlo v minulosti, pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v termínu od 31. března 2020.

Jedná se tedy prakticky o všechny vklady do katastru nemovitostí, které byly katastrálními úřady provedeny (o nichž bylo rozhodnuto) v průběhu měsíce prosinec 2019 a dále.

A co to pro Vás znamená?

S ohledem na zrušení daňové povinnosti není nutné daňová přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podávat, ani samozřejmě tuto daň platit, pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v termínu od 31. března 2020.

Schválený návrh zákona neobsahuje žádný specifický postup, jak vracet již zaplacené daně, ani o jejich případné vracení poplatníkovi nijak nehovoří. Bude tedy nezbytné postupovat obecně jako u každého jiného daňového přeplatku dle daňového řádu.

Obecně je možné dle ust. § 155 odst. 2 daňového řádu požádat o vrácení přeplatku na dani písemnou žádostí adresovanou příslušnému finančnímu úřadu. Finanční úřad poukáže přeplatek do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.

A ještě něco pro prodávající.

Tolik k dani z nabytí nemovitých věcí. Určitě příjemná zpráva pro kupující. Výše uvedený zákon, ale obsahuje taktéž úpravu v oblasti daně z příjmů. Tedy část, která se týká prodávajících a to už tak pozitivní není.
Od 1. ledna 2021 se prodlužuje doba časového testu pro příjmy z prodeje nemovité věci neurčené k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let.

Zde je rozhodující datum podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud bude návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem podán po 31. prosinci 2020, bude již u případného prodeje takové nemovitosti v budoucnu prodloužen časový test. U daně z příjmů platí jiný časový princip než u osvobození od daně z nabytí – nehledí se na datum povolení vkladu katastrálním úřadem.

Od daně z příjmů bude osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem:

− přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let,

− nově nepřesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let a použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby.

U odpočtu úroků z hypoték od základu daně z příjmů byl snížen horní limit úhrnné částky úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, z 300 000 Kč na 150 000 Kč. Tato úprava je taktéž účinná od 1. ledna 2021.

Mějte klidné dny Petr „váš realiťák“

PS: žádost jsem vám vložil pod odkaz modré barvy, modrá je dobrá 🙂

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů